Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SACHA reptiles


Aankoop, betaling en facturen

De overeenkomst tussen SACHA reptiles en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door SACHA reptiles gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

SACHA reptiles behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..

   

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van verkochte dieren, blijft de verkoper eigenaar, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor sterfte of ziekte. Dieren worden steeds verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De koper heeft bij afhaling steeds het recht tot afzien van de koop. Wanneer de koop geschiedde gaat de koper akkoord met alle gebreken van het product of het dier(en) die betrokken zijn in de koop, vermeld op het factuur.

  

In geval van niet tijdige betaling van een geleverde factuur is SACHA reptiles bevoegd om een schadevergoeding van 25% te eisen op het nagelaten bedrag met een minimum van 50,00 EURO per maand.

 

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SACHA REPTILES is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. SACHA REPTILES doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal SACHA REPTILES u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

 

Het is mogelijk dat SACHA reptiles op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SACHA reptiles is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel*, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

 

Promoties op artikelen zijn geldig, rekening houdend met de beschikbaarheid in de winkel. Indien twijfel over validiteit is het woord van de verkoper op het moment van de vraag geldig.

 

SACHA reptiles behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie,  de nodige prijsaanpassingen te doen.

Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs mondeling meegedeeld.

SACHA reptiles en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de 24 uur na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door SACHA reptiles of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site: www.sacha-reptiles.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SACHA reptiles of rechthoudende derden

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen op het moment van ophaling of levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen indien mogelijk. (indien het niet over goederen gaat, maar levende dieren speelt de beschikbaarheid van bepaalde diersoorten hierin een rol).

 

Geschillen

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van SACHA reptiles , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


SACHA reptiles levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SACHA reptiles de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten, maar niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 


SACHA REPTILES kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren per e-mail op sacha-reptiles@outlook.coim

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. SACHA reptiles geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

SACHA reptiles kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


SACHA reptiles verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

PRIVACY van persoonlijke gegevens
Wij stellen het op prijs dat u vertrouwen stelt in ons. U mag er dan ook van op aan dat wij onze verantwoordelijkheid ten volle opnemen om uw privacy te beschermen.

Hieronder volgt een overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, op een verantwoorde en veilige manier. Zo zal het ook duidelijker worden welke gegevens verzameld worden, waarom precies en hoe we ermee omgaan met als doel uw ervaring op onze website zo aangenaam en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van SACHA reptiles. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. U dient zich er wel van bewust te zijn dat SACHA reptiles niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Verlies of diefstal van gegevens kunnen nooit ten laste gelegd worden van SACHA reptiles.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruikt wenst te maken van onze diensten dan vragen wij u om te registreren en daarvoor een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SACHA reptiles of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SACHA reptiles of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om een inzicht te kunnen krijgen in het surfgedrag van de bezoekers. Daardoor kunnen we de website steeds analyseren en aanpassen aan de individuele behoeften van onze bezoekers. Zo zult u maar één keer uw taalkeuze moeten aanduiden bijvoorbeeld. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SACHA reptiles of die van een derde partij.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

SACHA reptiles

BTW-nummer: BE0828335062 (Sacha)
Adres: Veldstraat 43
2060 Antwerpen

Tel: +32 32960970

E-mailadres: sacha-reptiles@outlook.com

× Welkom! Chat met ons Available from 08:00 to 18:00